Právní služby

Zvolte si typ nemovitosti

 

Právní služby

Pokud vlastníte, kupujete, prodáváte nebo pronajímáte nemovitost, neobejdete se bez dobře právně ošetřených smluv. Každá smlouva je pro vás důležitá: může být vaší ochranou, ale také hrozbou. Proto je důležité mít její znění na paměti a stanovit jej tak, aby vaše rizika byla minimální.

1. Budete chtít ušetřit a smlouvy si budete chystat sami
Patrně budete hledat na internetu a upravovat vzory zdarma. Hrozí vám, že použijete neaktuální vzor nebo že nevyužijete veškerých možností, jak se ochránit. V budoucnu vám mohou takové smlouvy přinést značné potíže. Pokud nevíte, na co si dát pozor, může toho zneužít protistrana. Nehledě na to, že se vám mohou prodražit i samotná jednání s katastrem a úřady. Tuto variantu vám s čistým svědomím nemůžeme doporučit, a proto na našem portálu žádné vzory kupních, nájemních a obdobných smluv ke stažení nenajdete.

2. Smlouvy obstaráme my
Nejkomfortnější varianta. Výhodou je, že advokát smlouvy sepíše i ověří, zařídí další důležité úkony, jako je úschova kupní ceny, nebo zastoupí klienta při jednáních na katastru nemovitostí. Proto je tato varianta ideálním řešením, zvolili jste profesionála, který za svou práci opravdu zodpovídá.