Služby

Zvolte si typ nemovitosti

Služby

Znalecké posudky a tržní ocenění

  • cenové mapy – tržní ocenění, pro potřeby notáře – znalecké posudky

Máme pro Vás připravený seznam kvalifikovaných odborníků, které akceptují, jednotlivé bankovní domy.

Právní služby

Pokud vlastníte, kupujete, prodáváte nebo pronajímáte nemovitost, neobejdete se bez dobře právně ošetřených smluv. Každá smlouva je pro vás důležitá: může být vaší ochranou, ale také hrozbou. Proto je důležité mít její znění na paměti a stanovit jej tak, aby vaše rizika byla minimální.

1. Budete chtít ušetřit a smlouvy si budete chystat sami
Patrně budete hledat na internetu a upravovat vzory zdarma. Hrozí vám, že použijete neaktuální vzor nebo že nevyužijete veškerých možností, jak se ochránit. V budoucnu vám mohou takové smlouvy přinést značné potíže. Pokud nevíte, na co si dát pozor, může toho zneužít protistrana. Nehledě na to, že se vám mohou prodražit i samotná jednání s katastrem a úřady. Tuto variantu vám s čistým svědomím nemůžeme doporučit, a proto na našem portálu žádné vzory kupních, nájemních a obdobných smluv ke stažení nenajdete.

2. Smlouvy obstaráme my
Nejkomfortnější varianta. Výhodou je, že advokát smlouvy sepíše i ověří, zařídí další důležité úkony, jako je úschova kupní ceny, nebo zastoupí klienta při jednáních na katastru nemovitostí. Proto je tato varianta ideálním řešením, zvolili jste profesionála, který za svou práci opravdu zodpovídá.

Pojištění

Výhodné smlouvy:

Správně nastavené pojištění bydlení je schopno výrazně snížit dopad způsobený nečekanými událostmi: od přírodních katastrof po vyhořelý byt od zapomenuté zapnuté varné konvice. Produkty pojištění, týkající se bydlení sahají v dnešní době, mnohem dál než jen k pojištění nemovitosti a domácnosti, které je určeno všem, kteří bydlí v domácnosti, nebo vlastní nemovitost. Pojišťovny se snaží podchytit veškeré možnosti bydlení a tak se můžete pojistit i proti neplacení nájemného či proti ztrátě klíčů.